Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Stöd för utveckling av psykoterapeutisk kompetens – Slutrapport om statsbidrag till landstingen 2009–2012

Rapporten redovisar uppdraget att fördela medel till landstingen för att stödja utvecklingen av psykoterapeutisk kompetens för befintlig personal. Satsningen har bidragit till att cirka 240 anställda kommer att ha vidareutbildats.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har haft regeringens uppdrag att fördela medel till landstingen för att stödja utvecklingen av psykoterapeutisk kompetens för befintlig hälso- och sjukvårdspersonal (S2006/5246/HS). Socialstyrelsen har sedan 2009 fördelat 59,2 miljoner kronor till landstingen.

  • Socialstyrelsen konstaterar att utbildningssatsningen har bidragit till att knappt 240 anställda inom hälso- och sjukvården kommer att ha vidareutbildats. Det är relativt nära det mål landstingen själva satte om att cirka 300 anställda under perioden (2009–2012) skulle utbildas med stöd av statsbidraget, och att dessa förväntades avlägga en psykoterapeutexamen eller få handledarkompetens inom psykoterapi.
  • I hälften av landstingen uppfattas tillgången till psykologisk behandling god eller relativt god. I övriga landsting är tillgången sämre och då främst inom primärvården. Kompetensförstärkningen har främst skett inom den vuxenpsykiatriska vården och barn- och ungdomspsykiatrin.
  • Socialstyrelsen konstaterar att behovet av psykoterapeuter inom landstingen är fortsatt stort, bland annat mot bakgrund av stora pensionsavgångar.
  • I många landsting har det varit tidskrävande att komma i gång med utbildningarna och problem med att upphandla utbildningar förlagda inom det egna landstinget.
  • Återkommande kommentar från landstingen var att medlen borde ha fått användas mer flexibelt, exempelvis till resor, vikarier och egen terapi.
  • De anställda är mycket nöjda med möjligheten till vidareutbildning. De är också nöjda med utbildningsanordnarna och utbildningarnas kvalitet.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-3-3
Format: PDF
Antal sidor: 17
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Birgitta Greitz
075-247 30 00

Mer hos oss

Psykisk hälsa