/
/

Äldre och personer med funktionsnedsättning – regiform år 2012

Andelen privata utförare ökar både vad gäller hemtjänst och särskilt boende. Det visar denna statistikrapport, baserad på kommunernas inrapportering för oktober 2012.

Bilaga

Tabeller

Sammanfattning

Personer 65 år och äldre

Nästan 220 000 personer som fyllt 65 år och som bodde i ordinärt boende hade hemtjänst den 1 oktober 2012, enligt kommunernas inrapportering. Det är 1 000 personer färre än vid förra årets insamling. Hemtjänst inkluderar här samtliga personer som har biståndsbeslut om trygghetslarm och/eller matdistribution.

Antalet hemtjänsttimmar var drygt 5,1 miljoner under oktober månad, vilket motsvarar 23,4 timmar per månad och person. Omkring 23 procent av hemtjänsttimmarna utfördes av personal anställd av enskilda utförare. Andelen hemtjänsttimmar utförda i enskild regi har ökat för varje år sedan 2007.

Drygt 90 500 personer bodde permanent i särskilda boendeformer den 1 oktober 2012, vilket är 1 500 personer färre jämfört med föregående år. Av de 90 500 personerna bodde cirka 21 procent i bostäder som drevs i enskild regi. Andelen i enskild regi ökar även när det gäller personer i särskilt boende.

Den 1 oktober 2012 fick drygt 7 800 personer i åldersgruppen 65 år och äldre korttidsvård. Av dessa fick 12 procent korttidsvård som drevs i enskild regi.

Personer under 65 år med funktionsnedsättning

Över 21 000 personer under 65 års ålder bodde i ordinärt boende och var beviljade hemtjänst den 1 oktober 2012. Drygt 530 000 hemtjänsttimmar var beviljade under oktober månad 2012 för personer i denna målgrupp på grund av personernas psykiska eller fysiska funktionsnedsättning. Ungefär 29 procent av hemtjänsttimmarna utfördes i enskild regi.

Nästan 4 200 personer i åldern 0–64 bodde permanent i särskilda boendeformer den 1 oktober 2012, men minskning med drygt 500 personer jämfört med föregående år. För nästan 28 procent av dessa personer drevs bostäderna i enskild regi.

Läs hela sammanfattningen

 

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-3-23
ISBN: 978-91-7555-046-6
Format: POD
Antal sidor: 74
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr