/
/

Uppdrag att utveckla en nationell källa för ordinationsorsak – lägesrapport, mars 2013

I denna lägesrapport beskriver Socialstyrelsen hur långt vi har kommit i arbetet med regeringsuppdraget att ta fram en nationell källa för ordinationsorsak. Uppdraget slutrapporteras den 1 juli 2013

Läs hela sammanfattningen
Omslag till Uppdrag att utveckla en nationell källa för ordinationsorsak – lägesrapport, mars 2013

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-3-17
Format: POD
Antal sidor: 29
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Karin Ahlzén
075-247 30 00

Mer hos oss

Nationell e-hälsa