SOSFS 2013:1 Ekonomiskt bistånd

Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2013:1

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-3-13
Format: Häfte
Antal sidor: 24
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 40 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2013-1-22
Utkom från trycket: 2013-5-27