/
/

Vård och omsorg om placerade barn – Öppna jämförelser och utvärdering – Bilagor

Denna bilaga till Vård och omsorg om placerade barn presenterar indikatorbeskrivning, metoder, resultat från öppna jämförelser och några bakgrundsmått.

Ytterligare bilagor

Huvudrapport

Öppna jämförelser och utvärdering – Vård och omsorg om placerade barn – Rekommendationer till kommuner och landsting om hälsa och utsatthet

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-3-11
Format: POD
Antal sidor: 69
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr