/
/

Hur utvecklar landstingen vårddokumentationens innehåll och struktur? – en enkätundersökning

Enkätundersökning har gjorts i syfte att få aktuell kunskap om landstingens förutsättningar, planer, utvecklingsarbeten och behov av stöd inom området, i införandet och användandet av den nationella informationsstrukturen och det nationella fackspråket i sina dokumentationssystem.

Läs hela sammanfattningen
Omslag till Hur utvecklar landstingen vårddokumentationens innehåll och struktur? – en enkätundersökning

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-2-39
Format: POD
Antal sidor: 41
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Charlotta Holm Sjögren
075-247 30 00