/
/

Fosterdiagnostik och preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD) – ny föreskrift – Meddelandeblad

Föreskriften reglerar förutsättningarna för fosterdiagnostik, kvinnans rätt till självbestämmande, formerna för information om de undersökningar som finns och innehållet i informationen.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-2-28
Format: POD
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Anders Alexandersson
075-247 30 00