/
/

Vägledning för kodning av funktionstillstånd – vid rehabilitering inom slutenvård – för användning inom NordDRG

Vägledningen har utvecklats för att underlätta gruppering av rehabiliteringsvård. Koderna utgår från grad av aktivitetsbegränsning, funktionsnedsättning och delaktighetsinskränkning för patienter i rehabilitering i slutenvården. Denna vägledning ersätter den tidigare versionen.

Läs hela sammanfattningen
Vägledning för kodning av funktionstillstånd – Vid rehabilitering inom slutenvård – för användning inom NordDRG

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-12-8
Format: POD
Antal sidor: 22
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Ann-Helene Almborg

075-247 30 00

Mer hos oss

Klassificering och koder