/
/

Äldres behov av vård och omsorg – Förslag till nya registeruppgifter från socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Rapporten presenterar Socialstyrelsens förslag till nya registeruppgifter som rör vården och omsorgen om äldre. Syftet är att skapa förutsättningar för att utvärdera hur vård och omsorg tillgodoser äldres behov.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-12-3
Format: POD
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr