/
/

Vården har mycket att lära av anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Socialstyrelsen har valt att lyfta fram stöd till anhöriga inom hälso- och sjukvården. Syftet är att via fem artiklar förmedla exempel på hur hälso- och sjukvården stödjer anhöriga samt visa på hur det kan se ut och fungera.

Den psykiatriska vården har mycket att lära av de anhöriga. Henrik Pelling och Staffan Lundqvist – vid barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vid Akademiska sjukhuset i Uppsala menar att vården kan vinna mycket på att lyssna till anhöriga som grupp.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-12-22
Format: POD
Antal sidor: 7
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Anders Bergh
075-247 31 72