/
/

Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen år 2014 – Meddelandeblad

I det här meddelandebladet redovisar Socialstyrelsen några av de belopp som används för att beräkna avgifter inom äldre- och handikappomsorgen som är knutna till prisbasbeloppet.

Läs hela sammanfattningen
Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen år 2014

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-12-10
Format: POD
Antal sidor: 6
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Äldre