Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Anhörigstöd på akutmottagningen

Socialstyrelsen har valt att lyfta fram stöd till anhöriga inom hälso- och sjukvården. Syftet är att via fem artiklar förmedla exempel på hur hälso- och sjukvården stödjer anhöriga samt visa på hur det kan se ut och fungera.

Artikeln beskriver hur stödet till anhöriga vid Danderyds sjukhus akutmottagning har vuxit fram, fungerar och är organiserat.

Sammanfattning

Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen om att kommunen ska erbjuda stöd till anhöriga. Någon motsvarande bestämmelse finns inte i hälso- och sjukvårdslagen. I regeringens proposition – Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående (2008/09:82) – betonas emellertid att även hälso- och sjukvården har en viktig roll när det gäller att beakta anhörigas behov av stöd.

Inom ramen för Socialstyrelsens regeringsuppdrag om att vägleda och följa upp den nya bestämmelsen har Socialstyrelsen valt att också lyfta fram stöd till anhöriga inom hälso- och sjukvården. Syftet är att via några artiklar förmedla exempel på hur hälso- och sjukvården stödjer anhöriga och visa på hur det kan se ut och fungera. Vår förhoppning är att dessa exempel ska väcka diskussioner om behovet av, och samtidigt också förmedla inspiration om stöd till anhöriga inom hälso- och sjukvården.

Artikeln Anhörigstöd på akutmottagningen beskriver hur stödet till anhöriga vid Danderyds sjukhus akutmottagning har vuxit fram, fungerar och är organiserat. Artikeln vänder sig till verksamhetsansvariga för landets sjukhusbundna akutmottagningar likaväl som all personal som arbetar inom akutsjukvården.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-11-5
Format: POD
Antal sidor: 7
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Anders Bergh
075-247 31 72