/
/

Tillgång på specialistsjuksköterskor och röntgensjuksköterskor 2011

Rapporten beskriver tillgången på specialistsjuksköterskor och röntgensjuksköterskor den 1 november 2011, samt den historiska utvecklingen 1995–2011. Mer detaljerad information finns att också hitta i Socialstyrelsens statistikdatabas.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-11-38
Format: POD
Antal sidor: 63
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Magnus Göransson
075-247 30 00

Hans Schwarz
075-247 30 00