SOSFS 2013:31 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2011:13) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter 

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2011:13) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2014.

Bilagor

Bilaga 3. Insatser till äldre personer och personer med funktionshinder enligt socialtjänstlagen (2001:453), avseende beslut om insatser vars verkställighet pågår sista dagen i den kalendermånad som föregår inlämnandemånaden

Bilaga 4. Insatser till äldre personer och personer med funktionshinder enligt socialtjänstlagen (2001:453), avseende beslut om insatser vars verkställighet har påbörjats eller avslutats

Läs hela sammanfattningen
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2011:13) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska u

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-11-33
Format: Häfte
Antal sidor: 12
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 33 kr


Ändringsförfattning
Beslutad: 2013-11-22
Utkom från tryck: 2013-12-01
Gäller från och med: 2014-01-01