/
/

Tillgång på barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, tandhygienister och tandläkare 2011

I rapporten redovisas tillgången på personal inom fem yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård samt tandvård. Redovisningen sker i tabellform.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-11-16
Format: POD
Antal sidor: 93
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr