/
/

Fenylketonuri – Folder

Detta är en kort sammanfattning av den mer omfattande informationstexten om diagnosen som finns i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser.

Läs hela sammanfattningen
Folder om fenylketonuri

Reviderad oktober 2013

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-11-14
Format: PDF
Antal sidor: 6
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr