/
/

Beroendemedicin – Utredning av reglering som läkarspecialitet

Missbruks- och beroendeproblematik är orsak till omfattande sjuklighet och är därmed ett viktigt hälsoproblem i Sverige idag. I denna rapport utreder Socialstyrelsen på regeringens uppdrag om beroendemedicin ska bli en offentligrättsligt reglerad läkarspecialitet.

Läs hela sammanfattningen
Omslag till Beroendemedicin – Utredning av reglering som läkarspecialitet

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-10-30
Format: POD
Antal sidor: 27
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Nela Söder
075-247 30 83