/
/

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal – Officiell statistik om antal legitimerade (2012) och arbetsmarknadsstatus (2011)

I denna årliga tabellrapport redovisas officiell statistik över antal legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal samt innehavare av specialistbevis. Rapporten innehåller också statistik om de legitimerades arbetsmarknadsstatus samt inom vilken näringsgren de är sysselsatta.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-10-26
ISBN: 978-91-7555-109-8
Format: POD
Antal sidor: 52
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr