/
/

Rättssäkerhet inom äldreomsorgen

I informationsskriften har Socialstyrelsen samlat de vanligaste frågorna som kommer in till myndigheten gällande handläggning, från inkommen ansökan till utredning och beslut. Informationsskriften tar även upp några frågor som gäller verkställighet.

Läs hela sammanfattningen
Rättssäkerhet inom äldreomsorg

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-10-21
Format: POD
Antal sidor: 22
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 80 kr

Kontakt

Khayati Sayran
075-247 30 00

Mer hos oss

Äldre