/
/

Hälsoärende - förutsättningen för ett process-id inom hälso- och sjukvården

Rapporten är en del av Socialstyrelsens uppdrag att utreda och beskriva förutsättningarna för ett särskilt vårdprocess-id respektive omsorgsprocess-id för de mest sjuka äldre. Arbetet har utgått ifrån den nationella informationsstrukturen. Rapporten vänder sig till personer som arbetar med processer som spänner över flera vårdgivare och huvudmän.

Läs hela sammanfattningen
 Hälsoärende - förutsättningen för ett process-id inom hälso- och sjukvården

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-10-2
Format: POD
Antal sidor: 43
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Anna Aldehag
075-247 30 00