Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Kostnadsmått 2012 – Öppna jämförelser av socialtjänsten

Rapporten beskriver 33 kostnadsmått för socialtjänsten. Kostnadsmåtten visar resursanvändning och prioriteringar inom kommuners verksamheter för social barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd, stöd till personer med funktionsnedsättning, missbruks- och beroendevård samt vård och omsorg om äldre.

Bilaga

Jämför kostnadsmått inom socialtjänsten

Sammanfattning

Sju nya kostnadsmått för socialtjänsten redovisas i denna öppna jämförelse, tillsammans med de 26 kostnadsmått som även publicerades förra året. Kostnadsmåtten speglar resursanvändning och prioriteringar för år 2012 inom verksamheterna barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd, stöd till personer med funktionsnedsättning, missbruks- och beroendevård samt vård och omsorg om äldre. Genomsnitt för riket och länen redovisas i diagram tillsammans med spridningen mellan kommunerna. I en Excelbilaga till rapporten finns samtliga kostnadsmått per kommun, län och riket tillgängliga för att underlätta lokala och regionala analyser.

Vård och omsorg om äldre har störst kostnadsandel

  • I genomsnitt användes 20 procent av de totala kostnaderna för kommunernas åtagande till vård och omsorg om äldre.
  • Stöd till personer med funktionsnedsättning avsåg i genomsnitt 12 procent av de totala kostnaderna för kommunernas åtagande.
  • Ungefär 3 procent av de totala kostnaderna för kommunernas åtagande gick till barn- och ungdomsvården, 2 procent till ekonomiskt bistånd och 1 procent till missbruks- och beroendevården.

Stora variationer mellan kommunerna

Resultaten för samtliga kostnadsmått varierar stort mellan kommunerna. Exempelvis varierade kostnaden för särskilt boende till äldre mellan kommunerna med 463 600 –1 422 400 kronor per beviljad person. Genomsnittet för riket uppgick till 689 700 kronor per person. En viss variation är naturlig och kan bero på en mängd olika faktorer, till exempel olika behov av insatser.

Kvalitetssäkra för framtiden

I framtiden avser Socialstyrelsen att använda kostnadsmåtten som ett underlag till effektivitetsindikatorer för socialtjänstens områden. Därför är det viktigt att kostnadsunderlaget är av god kvalitet. Uppgifterna som ligger till grund för kostnadsmåtten är hämtade från registerdata och bedöms generellt vara av god kvalitet. Men det finns kostnadsuppgifter i materialet som är orimligt höga eller låga. Socialstyrelsen uppmanar därför kommunerna att i högre utsträckning kvalitetssäkra de uppgifter som de lämnar till Statistiska centralbyråns undersökning Räkenskapssammandrag för kommuner och Socialstyrelsens verksamhetsstatistik.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-10-1
Format: PDF
Antal sidor: 61
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Matilda Hansson
075–247 30 00