Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Placerade barns skolgång och hälsa – ett gemensamt ansvar

Den här vägledningen syftar till att vara ett praktiskt kunskapsstöd för socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård, för att förbättra placerade barns skolgång och hälsa.

Sammanfattning

Placerade barn har sämre fysisk och psykisk hälsa än genomsnittet. Det visar forskning. Många underpresterar dessutom i skolan trots normal begåvning. Samtidigt är en lyckad skolgång en av de viktigaste faktorerna för barnets utveckling.

Det finns mycket som kan göras för att förbättra för de placerade barnen. Därför har Socialstyrelsen och Skolverket tagit fram en ny vägledning om placerade barns skolgång och hälsa.

Vägledning för socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård

Vägledningen riktar sig till socialtjänsten, skolan och hälso- och sjukvården. Målet är att förbättra situationen för de placerade barnen. Tanken är att vägledningen ska vara en praktisk hjälp i arbetet med placerade barn. Den tar upp vad som är särskilt viktigt för att stötta de placerade barnen, och för att ge dem en god hälsovård, sjukvård och tandvård.

Olika aktörer måste kunna samverka

Det är viktigt att samverkan mellan socialtjänsten, skolan och hälso- och sjukvården fungerar bra. I vägledningen uppmärksammar vi bland annat vilka problem som kan uppstå inför, under och efter en placering, och hur de går att hantera och förebygga på olika sätt genom att olika aktörer samverkar bättre.

Varje aktör ska ta sitt ansvar

Socialtjänsten ska verka för att alla barn och unga som placeras utanför det egna hemmet får lämplig utbildning och en god hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Det betyder att socialtjänsten ska arbeta aktivt för att placerade barn ska få de undersökningar, insatser och behandlingar som de behöver i skolan och i hälso- och sjukvården. Men det är utbildningsnämndens och hälso- och sjukvårdens ansvar att tillhandahålla utbildningen respektive hälso- och sjukvården.

Tre viktiga punkter

Vägledningen tar upp tre särskilt viktiga punkter vid en placering:

  1. I samband med placeringen ska de olika aktörerna göra både en undersökning av barnets fysiska och psykiska status och en kartläggning av barnets inlärningsmässiga förutsättningar och förmågor.
  2. Undersökningen och kartläggningen ligger till grund för planeringen av de insatser som barnet kan behöva.
  3. Aktörerna ska genomföra och följa upp och utvärdera insatserna utifrån planeringen.

En del av Trygg och säker vård för barn och unga i familjehem och HVB

Vägledningen är en del av Socialstyrelsens program för Trygg och säker vård för barn och unga i familjehem och HVB. Inom ramen för detta program publicerar vi även 

  • Kartläggning av interventioner med syfte att tillgodose placerade barns och ungas rätt till utbildning och hälso- och sjukvård
  • Barn och unga i familjehem och HVB – Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter.
Läs hela sammanfattningen
Omlag till boken Placerade barns skolgång och hälsa – ett gemensamt ansvar

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-1-2
ISBN: 978-91-7555-007-7
Format: Bok
Antal sidor: 162
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 136 kr