/
/

Läkares anmälningsskyldighet enligt vapenlagen – Meddelandeblad

Detta meddelandeblad förtydligar konsekvenserna av upphävandet av 5 § i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:21) om anmälan av patienter som av medicinska skäl är olämpliga att inneha skjutvapen.

Läs hela sammanfattningen
Läkares anmälningsskyldighet enligt vapenlagen – Meddelandeblad

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-1-19
Format: POD
Antal sidor: 2
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Marcus Nydén
075-247 30 00

Mer hos oss

 Regelverk