/
/

Överenskommelse mellan staten och SKL om stöd riktade till insatser inom området psykisk ohälsa 2012 – Socialstyrelsens bedömning av uppfyllande av grundkrav och prestationsmål

Socialstyrelsens bedömning av om landsting och kommuner har uppnått ställda grundkrav och prestationsmål enligt överenskommelse om stöd riktade till insatser inom området psykisk ohälsa 2012 (S2012/3905/FS).

Bilagor

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Läs hela sammanfattningen

Kontakt

Tord Forsner
075-247 30 00

Marie Lawrence
075-247 30 00

Mer hos oss

Psykisk hälsa