/
/

Nationell utvärdering 2011 – Diabetesvård – Bilaga 8 – Patientutbildning i grupp – en modellbaserad analys

Dokumentet redovisar Socialstyrelsens analys av kostnadseffektiviteten av patientutbildning i grupp.

Huvudrapport

Läs hela sammanfattningen