/
/

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar, reviderad maj 2017

Den här foldern beskriver kortfattat vilket ansvar olika myndigheter har för ensamkommande barn och ungdomar i Sverige.

Uppdaterad version publicerad i maj 2017.

Läs hela sammanfattningen

Kontakt

Elisabet Svedberg
075-247 30 00