/
/

Att sätta mål – Förslag till modell för målsättning av indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för cancervård

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att påbörja ett arbete med att ta fram målnivåer för de indikatorer som finns i nationella riktlinjer inom cancervården. Här presenteras ett förslag till modell för målsättning.

Läs hela sammanfattningen

Kontakt