/
/

Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2011

Rapporten presenterar statistik över försörjningshinder för vuxna som ingått i hushåll med ekonomiskt bistånd samt över ändamål med det utbetalda ekonomiska biståndet. Resultatet visar att arbetslöshet var det vanligaste försörjningshindret 2011.

Bilaga

Tabeller

Sammanfattning

Socialstyrelsen redovisar statistik över försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd för 2011.

  • År 2011 fanns 264 000 vuxna biståndsmottagare. För 11 000 av dessa finns inte någon registrering av försörjningshinder.
  • Det vanligaste förekommande försörjningshindret var relaterat till arbetslöshet, 122 000 personer (46 procent) hade denna registrering. Arbetshinder, sociala skäl, var det näst vanligaste försörjningshindret (11 procent) och sjukskriven med läkarintyg (8 procent) det tredje mest förekommande.
  • Försörjningshinder redovisas efter olika indelningsgrupper som ålder, hushållstyp, in- och utrikesfödda. Jämförelse mellan dessa indelningsgrupper uppvisar inga större skillnader. Det är arbetslöshet som dominerar.
  • Det är inga större skillnader mellan fördelningen av försörjningshinder per månad.
  • Kommunernas registrering av försörjningshinder har förbättrats. År 2011 saknades 5 procent av samtliga registreringar, jämfört med är 2010 då 10 procent saknades. Statistiken har dock fortfarande brister när det gäller val av korrekt försörjningshinder.
  • Ekonomiskt bistånd betalas ut i form av försörjningsstöd respektive bistånd till livsföringen i övrigt. År 2011 betalades 10,3 miljarder kronor ut som ekonomiskt bistånd (exklusive introduktionsersättning), varav cirka 87 procent betalades ut som försörjningsstöd.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-9-4
Format: POD
Antal sidor: 50
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Christina Björk
075-247 30 00