/
/

Så kan sjukvården förebygga sjukdom – en inspirationsskrift för beslutsfattare i hälso- och sjukvården

Den här broschyren är främst till för dig som leder och planerar hälso- och sjukvården. Broschyren lyfter fram behovet av att satsa mer på sjukdomsförebyggande metoder som stödjer människor att förändra ohälsosamma levnadsvanor, som tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-8-3
ISBN: 978-91-87169-52-6
Format: Broschyr
Antal sidor: 24
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 15 kr