/
/

Möjliga donatorer i Sverige 2011 – En sammanställning av dödsfall

Socialstyrelsen har sammanställt antalet möjliga organdonatorer i Sveriges landsting/regioner. Sammanställningen baseras uppgifter om 3 335 avlidna som rapporterats till Svenska Intensivvårdsregistret från 80 intensivvårdsenheter under 2011. Årssammanställningen utgör ett underlag för donationsverksamhetens fortsatta utveckling.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-7-8
ISBN: 978-91-87169-59-5
Format: POD
Antal sidor: 16
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Charlotte Fagerstedt
075-247 42 20