SOSFS 2012:14 Hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation

Socialstyrelsens föreskrifter om hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation.

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2012:14

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-7-11
Format: Häfte
Antal sidor: 24
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 40 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2012-07-16
Utkom från tryck: 2012-07-31
Gäller från och med: 2012-08-27