Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Ekonomiskt bistånd årsstatistik 2011 – Utbetalda belopp samt antal biståndsmottagare och antal biståndshushåll – Reviderad

Rapporten innehåller statistik om biståndshushåll, biståndsmottagare och utbetalda belopp av ekonomiskt bistånd 2011 i kommuner, län och i hela landet. Antalet biståndshushåll minskade jämfört med 2010.

Bilaga

Tabeller

Sammanfattning

Socialstyrelsen redovisar den officiella statistiken över ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning för år 2011.

Biståndshushåll

 • År 2011 fick 235 947 hushåll ekonomiskt bistånd, 6,2 procent av alla hushåll i befolkningen. Det är en minskning med 11 200 hushåll eller 5 procent jämfört med 2010.
 • Biståndshushållen domineras av ensamhushåll. Oavsett år utgör män utan barn den största gruppen.
 • Sett till samtliga hushållstyper i befolkningen är ekonomiskt bistånd vanligast bland ensamstående kvinnor med barn. År 2011 fick 23 procent av de ensamstående mödrarna ekonomiskt bistånd.
 • 7 procent av Sveriges barn bor i hushåll som får ekonomiskt bistånd, varav 2,9 procent finns i familjer som får långvarigt bistånd dvs. i minst 10 månader under året.
 • Den genomsnittliga bidragstiden per hushåll var 6,6 månader under 2011.
 • År 2011 betalade kommunerna i genomsnitt 47 600 kronor per hushåll. Detta är minskning med 1 procent jämfört med 2010, beräknat på fasta priser.

Biståndsmottagare

 • Sammantaget fick 4,4 procent av befolkningen ekonomiskt bistånd. År 2011 fanns 418 000 biståndsmottagare, varav 281 000 var vuxna och 137 000 barn.
 • Antalet vuxna biståndsmottagare minskade med 4 procent mellan 2010 och 2011.
 • 39 procent av de vuxna biståndsmottagarna var mellan 18 och 29 år.
 • Av de vuxna biståndsmottagarna var det 39 procent som hade ekonomiskt bistånd i minst tio månader under 2011. Föregående år fick 37 procent av biståndsmottagarna långvarigt bistånd.

Utbetalningar

 • Under 2011 betalade kommunerna ut 11,2 miljarder kronor i ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning. Det är en minskning med 6 procent jämfört med 2010, beräknat på fasta priser.
 • Introduktionsersättningen utgjorde 969 miljoner kronor, vilket motsvarar 9 procent. Det är en minskning med 4 procentenheter jämfört med 2010.
 • Under mars 2011 utbetalade kommunerna det högsta beloppet,
  1 020 miljoner kronor, lägst belopp, 854 miljoner, betalades ut i januari.

Minskning av ekonomiskt bistånd 2011

Nivån på biståndsmottagandet i samhället påverkas normalt av en mängd samverkande faktorer. Minskningen (av biståndshushåll, biståndsmottagare och utbetalda belopp) under 2011 jämfört med 2010 kan sannolikt till en betydande del förklaras med den lagändring gällande flyktingmottagandet som gjordes den 1 december 2010. Lagändringen innebär att nyanlända flyktingar primärt ska få sin försörjning i form av etableringsersättning från Arbetsförmedlingen i stället för i form av introduktionsersättning eller ekonomiskt bistånd från kommunerna.

Läs hela sammanfattningen

 Korrigerat juni 2012:
Tabell 1, sid 41. Sid 22, 1:a stycket.

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-6-58
ISBN: 978-91-87169-51-9
Format: POD
Antal sidor: 75
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Andreas Petersson
075-247 30 00