/
/

Barn och unga – insatser år 2011 – Vissa insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Rapporten innehåller statistik om kommunernas insatser för barn och unga enligt SoL och LVU 2011: vård med placering, omedelbart omhänder-tagande och öppenvårdsinsatser. Drygt 26 000, motsvarande 1,1 procent av alla barn och unga, var placerade eller omhändertagna någon gång under 2011.

Bilaga

Tabeller

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-6-42
ISBN: 978-91-87169-46-5
Format: POD
Antal sidor: 130
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 117 kr