/
/

Samrådsdokument för familjehemsföräldrar, vårdpersonal eller kontaktperson/familj – inför uppföljningsmötet

Uppföljningsmötet är ett viktigt tillfälle att säga vad man tycker, lyssna på varandra, planera och komma överens.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-6-37
Format: Häfte
Antal sidor: 8
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr