/
/

Dokumentation av barnets bästa inom socialtjänsten

Barn har rätt att komma till tals inför beslut inom socialtjänsten. Deras erfarenhet och vilja ska dokumenteras lika tydligt som andras. Vägledningen visar hur den sociala barnavården och familjerätten kan gå tillväga för att dokumentera och synliggöra barnets bästa.

Sammanfattning

Socialtjänsten har på senare år utvecklat sitt arbete vad gäller att samtala med barn och ungdomar. Lika viktigt som att prata med barnet är att dokumentera barns och ungdomars beskrivningar, uppfattningar och vilja när det rör arbete med att stärka deras ställning. Häri ingår också att utreda, redovisa och beakta barnets bästa i alla beslut som berör barnet. Barn har rätt att säga vad de tycker och vuxna ska lyssna på vad barn har att berätta. Att så har skett ska märkas och göras konkret i dokumentationen.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-6-16
Format: PDF
Antal sidor: 40
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Katarina Munier
075-247 33 95