/
/

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – vägledning för sjukskrivning – reviderad 2012

Detta är ett stöd för läkare och handläggare på Försäkringskassan som arbetar med sjukskrivningar. Det innehåller generella rekommendationer för arbetet med sjukskrivningar. Ett viktigt komplement är de specifika rekommendationerna som endast finns på webbplatsen i ”Arbetsverktyg för sjukskrivning”.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-6-14
ISBN: 978-91-87169-38-0
Format: Broschyr
Antal sidor: 24
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 85 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00