/
/

Tillgång på specialistläkare 2009

Rapporten är ett underlag för Socialstyrelsens bedömning av tillgången på specialistläkare. Den tillgodoser även efterfrågan på mer fördjupad statistik kring tillgången på läkare på specialistnivå fram till och med 1 november 2009 och den historiska utvecklingen mellan 1995-2008. Sök detaljerad statistik om 62 medicinska specialiteter.

Bilaga

Tabeller

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-5-26
Format: POD
Antal sidor: 147
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 117 kr

Kontakt

Hans Schwarz
075-247 30 00