Problem med vårt beställningssystem

Just nu har vi tekniska problem med vårt beställningssystem. Har du problem att beställa kan du skicka din beställning till publikationsservice@socialstyrelsen.se. Ange titel, artikelnummer, antal exemplar du vill beställa, leveransadress och eventuell fakturaadress.

SOSFS 2012:6 Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS

Läs hela sammanfattningen
Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-5-14
Format: Häfte
Antal sidor: 8
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 33 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2012-05-08
Utkom från tryck: 2012-06-05
Gäller från och med: 2012-09-01