SOSFS 2012:6 Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS

Läs hela sammanfattningen
Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-5-14
Format: Häfte
Antal sidor: 8
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 33 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2012-05-08
Utkom från tryck: 2012-06-05
Gäller från och med: 2012-09-01