/
/

Numeriskt register över den 1 januari 2012 gällande författningar som Socialstyrelsen utfärdat

Varje år ger Socialstyrelsen ut denna förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd. Här står också vilka föreskrifter och allmänna råd som upphävts under år 2011.

Läs hela sammanfattningen
Omslag till Numeriskt register över den 1 januari 2012

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-4-22
Format: Häfte
Antal sidor: 24
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 40 kr