/
/

Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn – Medicinska födelseregistret 1973–2010 – Assisterad befruktning 1991–2009

Rapporten presenterar statistik från mödrahälsovård, förlossningsvård och nyföddhetsvård. Den tidigare nedåtgående trenden när det gäller andelen kvinnor som drabbas av allvarliga bristningar vid förlossningen har brutits, men det finns stora regionala skillnader.

Bilagor

Bilaga 1 Tabeller – Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn
Bilaga 2 Tabeller – Tobaksvanor bland gravida

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-4-2
ISBN: 978-91-87169-23-6
Format: POD
Antal sidor: 51
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr