/
/

Anvisningar för val av huvud- och bidiagnos

De här anvisningarna gäller vid diagnosregistrering för patientstatistik, främst för vårdtillfällen i sluten vård. Dokumentet ersätter tidigare versioner.

Läs hela sammanfattningen
Omslag till Anvisningar för val av huvud_ och bidiagnos

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-4-18
Format: POD
Antal sidor: 22
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr