/
/

Personer med funktionsnedsättning – vård och omsorg den 1 oktober 2011

Rapporten innehåller statistik om kommunala insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen till personer under 65 år med funktionsnedsättning. Boendestöd har passerat hemtjänst som den vanligaste SoL-insatsen för denna grupp.

Bilaga

 Tabeller

Sammanfattning

Statistiken i den här rapporten baseras på personnummerbaserade uppgifter som kommunerna lämnat in per den 1 oktober samt för oktober månad 2011 och visar att: 

  • Drygt 20 900 personer med funktionsnedsättning bodde permanent i särskilt boende eller var beviljade hemtjänst i ordinärt boende. Det är nästan 100 personer färre än i april 2011 och i november 2010. 
  • Nästan 16 600 personer med funktionsnedsättning var beviljade hemtjänst i ordinärt boende. Drygt 250 personer färre än i april 2011 och ca 100 färre än i november 2010. 
  • Cirka 31 procent av personerna mellan 0-64 år med biståndsbeslut om hemtjänst i ordinärt boende var beviljade mellan 1 och 9 hemtjänsttimmar per månad. Cirka 10 procent var beviljade 80 timmar eller mer. Det är ungefär samma antal procent som vid tidigare mät-tidpunkter. 
  • Cirka 4 300 personer i åldern 0-64 med funktionsnedsättning bodde permanent i särskilt boende, ungefär 100 fler än i april och 60 fler än i november 2010. 
  • Omkring 17 500 personer i åldern 0-64 med funktionsnedsättning hade ett biståndsbeslut om boendestöd. Det är 1 000 personer fler än i april 2011 och ytterligare 1 400 fler än i november 2010. 
  • Cirka 1 300 personer i åldern 0-64 med funktionsnedsättning hade biståndsbeslut om korttidsvård/ korttidsboende, 4 100 om kontaktperson/kontaktfamilj och 5 900 om dagverksamhet. 
  • Ungefär 28 400 personer i åldern 0-64 år med funktionsnedsättning någon gång under oktober månad mottagare av hälso- och sjukvård som kommunen ansvarade för. Ungefär hälften av dessa var kvinnor, totalt var det 400 fler än i april 2011 och 200 personer färre än i november 2010.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-4-14
ISBN: 978-91-87169-26-7
Format: POD
Antal sidor: 63
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr