/
/

Kortversion av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder ger rekommendationer om hur hälso- och sjukvården kan förebygga sjukdomar genom att stödja patienter till hälsosamma levnadsvanor. Det här är en kortversion av riktlinjerna.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-4-13
ISBN: 978-91-87169-25-0
Format: Bok
Antal sidor: 8
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 5 kr