/
/

Socialnämndens ansvar för polisanmälan vid misstanke om brott mot barn

Den här vägledningen vänder sig till socialsekreterare och arbetsledare inom socialtjänsten. Den beskriver vilket handlingsutrymme som finns samt hur barnets bästa uppmärksammas på kort och lång sikt. Om socialtjänsten får vetskap om att brott riktats mot ett barn, kan och bör socialtjänsten polisanmäla det.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-4-1
ISBN: 978-91-87169-19-9
Format: Broschyr
Antal sidor: 20
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 11 kr

Kontakt

Katarina Munier
075-247 33 95