/
/

Stöd till anhöriga – reviderad version

Du kan få stöd från kommunen om du vårdar eller stödjer en närstående som är äldre eller långvarigt sjuk eller som har ett funktionshinder.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-3-7
Format: PDF
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Lennarth Johansson
075-247 30 00