/
/

Äldreomsorgens nationella värdegrund – ett vägledningsmaterial

Äldreomsorgens nationella värdegrund – ett vägledningsmaterial vänder sig till alla som arbetar i äldreomsorgen. Boken visar hur man kan arbeta med den nationella värdegrunden i praktiken. En stor del av innehållet upptas av övningar som bygger på dialoger om värdegrund.

Varje kapitel som pdf

Förord
Förarbete, planering och förankring
Den nationella värdegrunden och evidensbaserad praktik
Introduktion till dialogerna
Dialog självbestämmande
Dialog trygghet
Dialog meningsfullhet och sammanhang
Dialog respekt för privatliv och personlig integritet
Dialog individanpassning och delaktighet
Dialog gott bemötande
Dialog insatser av god kvalitet
Vi går vidare med vårt värdegrundsarbete
Om arbetsmöten
Utvecklingsforum
Arbetsblad 1
Arbetsblad 2
Arbetsblad 3
Arbetsblad 4
Arbetsblad 5
Arbetsblad 6
Arbetsblad 7
Arbetsblad 8
Arbetsblad 9
Arbetsblad 10
Arbetsblad 11
Arbetsblad 12
Arbetsblad 13
Arbetsblad 14

Sammanfattning

Äldreomsorgens nationella värdegrund – ett vägledningsmaterial innehåller information om varför värdegrundsarbete är angeläget och vilka bestämmelser som finns. En stor del av innehållet upptas även av övningar som bygger på att dialoger om värdegrund förs i verksamheten. Boken kan användas i ett arbetslag eller i grupper bestående av flera olika yrkeskategorier. Materialet bygger på Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2012:3) om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-3-3
ISBN: 978-91-87169-05-2
Format: Bok
Antal sidor: 178
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 100 kr