SOSFS 2012:4 Socialnämndens ansvar för vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge

Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens ansvar för vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge

Läs hela sammanfattningen
Socialnämndens ansvar för vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-3-29
Format: Häfte
Antal sidor: 20
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 40 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2012-02-28
Utkom från trycket: 2012-04-16