/
/

Äldre och personer med funktionsnedsättning – regiform år 2011 – Vissa kommunala insatser enligt socialtjänstlagen

Cirka 240 000 personer i Sverige har hemtjänst i ordinärt boende och drygt 100 000 bor permanent i särskilda boendeformer. Det visar statistik baserad på kommunernas inrapportering 1 oktober 2011.

Bilagor

Tabeller

Sammanfattning

Personer 65 år och äldre

Över 220 600 personer som fyllt 65 år och som bodde i ordinärt boende hade hemtjänst den 1 oktober 2011, enligt kommunernas inrapportering. Antalet hemtjänsttimmar var drygt 5 miljoner under oktober månad, vilket motsvarar cirka 23 timmar per månad och person. Cirka 20 procent av hemtjänsttimmarna utfördes av personal anställd av enskilda utförare.

Andelen hemtjänsttimmar utförda i enskild regi har ökat för varje år sedan 2007. Drygt 92 000 personer bodde permanent i särskilda boendeformer den 1 oktober 2011. Av dessa bodde cirka 20 procent i bostäder som drevs i enskild regi. Trenden som finns för hemtjänst, att andelen i enskild regi ökar, återfinns även för särskilt boende.

Den 1 oktober 2011 fick cirka 7 800 personer i åldersgruppen 65 år och äldre korttidsvård. Av dessa fick ca 86 procent korttidsvård som drevs i kommunal regi.

Personer under 65 år med funktionsnedsättning

Det var nästan 21 500 personer som bodde i ordinärt boende och var beviljade hemtjänst den 1 oktober 2011. Drygt en halv miljon hemtjänsttimmar var beviljade under oktober månad 2011 för personer i åldern 0–64 år på grund av personernas psykiska eller fysiska funktionsnedsättning. Ungefär 75 procent av hemtjänsttimmarna utfördes i kommunal regi och resten i enskild regi.

Drygt 4 700 personer i åldern 0–64 bodde permanent i särskilda boendeformer den 1 oktober 2011. För drygt 73 procent av dessa personer drevs bostäderna i kommunal regi.

Läs hela sammanfattningen
  

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-3-25
ISBN: 978-91-87169-18-2
Format: POD
Antal sidor: 89
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr