/
/

Demenssjukdom – Stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående

Här berättar vi om de rekommendationer från Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 som vi tror är de viktigaste för dig som patient eller anhörig. Riktlinjerna lyfter fram betydelsen av en personcentrerad vård och omsorg som sätter fokus på dig som person snarare än din demenssjukdom.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-3-23
ISBN: 978-91-87169-15-1
Format: Broschyr
Antal sidor: 20
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 15 kr